Văn Bản Pháp Lý Dự Án Khu Đô Thị Kosy Hà Nam

VĂN BẢN PHÁP LÝ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ KOSY HÀ NAM

Quý khách hàng quan tâm tìm hiểu có thể đọc lại văn bản pháp lý của Dự án Khu đô thị Kosy Hà Nam

Hoặc liên hệ trực tiếp số Hotline Phòng Dự án Khu đô thị Kosy Hà Nam: 0907 626 123 để biết thêm thông tin chi tiết.

Ngày 03/8/2020, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1542/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh dự án trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Duy Tiên

Theo Quyết định này, UBND tỉnh Hà Nam quyết định phê duyệt Bổ sung dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Duy Tiên như sau:

– Tên dự án: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam;

– Địa điểm: Phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam;

– Diện tích bổ sung: 17,23 ha.

Lý do bổ sung: vị trí, diện tích khu đất đã được thể hiện trong Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam, tuy nhiên, vị trí này chưa có tên trong Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Hà Nam, nay bổ sung tên và diện tích;

(Diện tích dự án: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam là 22,94 ha, trong đó bổ sung 17,23 ha đối với diện tích đã có trong Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam và 5,71 ha đã được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam).

Tin Liên Quan