Văn Bản Pháp Lý Dự Án Khu Đô Thị Đại Cương Hà Nam

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH 1/500 KHU ĐÔ THỊ ĐẠI CƯƠNG HÀ NAM

Quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500 khu đô thị Đại Cương

Quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500 Dự án Khu đô thị Đại Cương Hà Nam. Hotline Ban quản lý: 086 585 7889

Căn cứ quyết định số 607/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Nam. Quyết định chấp thuận phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu đô thị Đại Cương Hà Nam với các nội dung sau:

   1:Tên Đồ Án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu đô thị Đại Cương, huyện Kim Bảng.
   2:Chủ Đầu Tư: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam.
3:Vị trí, quy mô, tính chất.
3.1: Vị trí: Lô đất OM4 Xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, đối diện cổng KCN Đồng Văn 4.
3.2: Quy mô: 124.178,3m2.
3.3: Tính chất: Là khu đô thị được đầu tư xây dựng mới, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
   4:Quy hoạch sử dụng đất.

   5:Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 
      5.1: Quy hoạch giao thông.
5.2: Quy hoạch san nền.
5.3: Quy hoạch cấp nước.

      5.4: Quy hoạch thoát nước.

5.5: Quy hoạch cấp điện.
5.6: Rác thải và vệ sinh môi trường.

Tổ chức thực hiện: UBND huyện Kim Bảng phối hợp với Sở Xây Dựng và các đơn vị liên quan, tổ chức công bố Quy hoạch và quản lý chặt chẽ hiện trạng đất đai để thực hiện đầu tư Dự án Đại Cương theo Quy hoạch.

Tin Liên Quan